@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Tin học Bến Tre: Giáo trình Photoshop CS3

Phục hồi ảnh cũ , chuyển màu, ráp thân, cảnh, bàn nước ...theo đúng mọi yêu cầu, xem hình vừa ý mới cho ra ảnh.

Xem tiếp 1 2 3

 
 

 
 
Học ghép ảnh (phía dưới)

 
Kỹ thuật xé biên hình ảnh.(phía dưới)

 
Giáo trình Photoshop CS3 (phía dưới)

 
Giáo trình Photoshop CS2 (phía dưới)

 
CD_ROM Giáo trình bí mật xử lý ảnh (phía dưới)

 
Hướng Dẫn Sử Dụng Neat Image (chương trình làm mịn da) trang 2

 
chữ xoáy vòng trang 3

 
Chỉnh sửa ảnh chụp máy ảnh KTS bằng Photoshop trang 3

 


 

 

 

 

 

 
Phục hồi phóng lớn

 

 

 
Phục hồi bỏ nón chuyển màu ráp thân bàn nước

 

 

 
Ráp nguyên thân

 

 
Phục hồi chuyển màu ráp thân bàn nước

 

 

 
Xem tiếp 1 2 3

 
Đến là được.
 

Giáo trình Photoshop CS3Giáo trình Photoshop CS3: 3.1.1. CD1:
[CODE] http://www.megaupload.com/?d=UKV91IE3
http://www.megaupload.com/?d=3FBN6LQU
http://www.megaupload.com/?d=IRLCMB90
http://www.megaupload.com/?d=80OQFY4K
http://www.megaupload.com/?d=OYAE7ICD
no pass [/CODE]
3.1.2. CD2:
[CODE] http://www.megaupload.com/?d=3CDXTST4
http://www.megaupload.com/?d=AR2MP7GO
http://www.megaupload.com/?d=WX58V4HS
http://www.megaupload.com/?d=GZN32R6R
no pass [/CODE] 
 
 

Không có nhận xét nào:

Mời coi thêm