@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Tin học Bến Tre Đồ họa II

Coi thêm   1   2   3   4  5

Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash III

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thi... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash II

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thiết k... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash I

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện tranh ảnh động, flash
[image: https://lh5.googleusercontent.com/-mch5zo5ReJM/T7RW7t52FeI/AAAAAAAAS1g/nYvmk3XizHE/s521/tnx_bonh%2520hoa%2520%252812%2529.gif] [image: https://lh3.googleusercontent.com/-ZiI993panHM/T7RW-h6c1hI/AAAAAAAAS2A/asRymChzHAU/s450/tnx_bonh%2520hoa%2520%252815%2529.gif] [image: https://lh6.googleusercontent.com/-PaQRB5vYcuo/T7RW9sCfDyI/AAAAAAAAS18/oUwa9GGO9ys/s257/tnx_bonh%2520hoa%2520%252816%2529.gif] [image: https://lh3.googleusercontent.com/-QGk4bIdd_EY/T7RXA7PT3yI/AAAAAAAAS2Q/at4Lurdnwok/s315/tnx_bonh%2520hoa%2520%252818%2529.gif] [image: https://lh3.googleusercontent.com/-_DDNR6k9... thêm »
__________________
http://www.topevent.vn/upload/quay-phim-chup-hinh1.png

Quay phim chụp hình Bến Tre I

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Tin học Bến Tre thư viện Media: video - Audio
__________________

Tin học Bến Tre Bài tập Photoshop

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Tin học Bến Tre thư viện ảnh đồ họa
Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm Ảnh nguyên liệu Ảnh thành phẩm
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper) VI

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thi... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper) V

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thiết... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper) IV

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Th... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper) III

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thi... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper) II

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* *Thiết kế và nhận hướng dẫn thiết kế ản... thêm »
__________________

Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)

Vi tính tin học laptop Bến Tre075-2210336 01646046022 tại Vi tính Bến Tre thư viện Tranh Ảnh tường (wallpaper)
*Lắp ráp máy vi tính mới * linh kiện và hàng chính hãng, giá tốt, bảo hành nhanh và chu đáo. *Sửa chữa& Nâng cấp * * &Cài đặt** máy vi tính* Phục hồi ảnh cũ * Hướng dẫn và cài đặt: cho điện thoại di động* Hướng dẫn: * @Tin học Văn phòng * * @Lắp ráp cài đặt máy vi tính* *Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số* *C**hụp ảnh quay phim cưới hỏi, sinh nhật..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngũ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.* ... thêm »
__________________

Kiến trúc quái dị

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
[image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [image: Have-A-Heart] [i... thêm »
__________________

Tạo hình trên ly cà phê

__________________

Nghệ thuật vẽ trên cơ thể người

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
*Nghệ thuật vẽ trên cơ thể người và các kỹ năng yoga không còn là điều mới mẻ, nhưng những chiếc xe máy cực ngầu do các chuyên gia yoga tạo nên sẽ tạo cho người xem một cảm giác vô cùng thú vị.* Để quảng bá cho chương trình Trình diễn Xe máy Quốc tế, công ty quảng cáo và thương hiệu I.D.E.A đã tạo ra một loạt những chiếc xe máy từ những chuyên gia yoga và diễn viên xiếc. Chiếc xe đặc biệt là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật vẽ trên cơ thể và uốn dẻo. Dự án này của công ty I.D.E.A đã thực sự thành công khi hình ấn tượng của những chiếc xe-người đã trở nên nổi tiếng trên mạng. ... thêm »
__________________

Họa sĩ tí hon

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
*(ĐVO) Giới hội họa từng nghi ngờ những tác phẩm của Jacquelyn không thể do một đứa bé 6 tuổi thực hiện. Điều này đã được xóa bỏ khi cô bé trổ tài bên giá vẽ trong gần 3 giờ, trước sự chứng kiến của báo giới.* *Từ đầu năm 2011 đến nay nhiều tờ báo của Australia đã viết về Jacquelyn Ngô - một cô bé người Australia gốc Việt 6 tuổi, như một thần đồng và là niềm hy vọng của thế giới hội họa trong tương lai. Bà Ngô Thu, dì của Jacquelyn cho biết, gia đình đã nhận thấy tài năng của cô bé khi cô mới 3 tuổi: "Nó vẽ hết cái này đến cái khác. Phác thảo của những bức vẽ là rất tốt và chú... thêm »
__________________

Nghệ thuật tạo hình với bàn tay

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
*Với chất liệu là hai bàn tay, các nghệ sĩ tạo hình trên khắp thế giới đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và thật đến kinh ngạc.* *Bộ sưu tập “Handimals”* *Guido Daniele, nghệ sĩ người Ý nổi tiếng với những thử nghiệm nghệ thuật sáng tạo, kể từ năm 1990, anh đã bắt đầu sáng tạo ra những tác phẩm dùng chính con người làm chất liệu như “body painting” (vẽ tranh toàn thân) hay “hands painting” (vẽ tranh trên bàn tay). * * [image: Kinh ngạc trước tạo hình nghệ thuật với... bàn tay] * *Trong bộ sưu tập “Handimals” này, Daniele ban đầu được một công ty quảng cáo thuê vẽ... thêm »
__________________

Hình thù lạ của pháo bông khi tỏa sáng

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
Oksein - Theo MASK Bảo Đảm bạn sẽ bị choáng ngợp trước những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời... Từ lâu, những màn trình diễn pháo bông luôn là tâm điểm trong các lễ hội lớn trên thế giới. Pháo bông tuy đẹp nhưng lại chỉ bừng sáng trong giây lát, bởi thế người ta đã nhờ tới nhiếp ảnh để mãi mãi lưu lại khoảnh khắc bừng sáng tuyệt vời của chúng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh pháo bông đẹp mắt trong Lễ hội pháo hoa Quốc tế diễn ra vừa qua tại thủ đô Ottawa, Canada. *Những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời.* *[image: hinh-... thêm »
__________________

Những ngôi nhà đầy sáng tạo

 Tin học Bến Tre - Nghệ thuật - Đồ họa
The Pearl Solar Homes by Solaleya [image: The Pearl Solar Homes by Solaleya] [image: The Pearl Solar Homes by Solaleya] Meera House by Guz Architects [image: Meera House by Guz Architects] [image: Meera House by Guz Architects] Letterbox house by McBride Charles Ryan Architects [image: Letterbox house by McBride Charles Ryan Architects] [image: Letterbox house by McBride Charles Ryan Architects] Austrian wooden house by Daniel Sauter of K_M Architektur [image: Austrian wooden house by Daniel Sauter of K_M Architektur] Floating Roof House in the UK by Jarmund/Vigsnaes Arkitekter [image: Floa... thêm »
__________________

Mâm ngũ quả cho năm mới

__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
Phục chế ảnh cũ * Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với Photoshop Action* *Quản Trị Mạng - Trên thực tế, có rất nhiều cách để xóa bỏ 1 đối tượng hoặc ảnh nền bất kỳ trong Photoshop, và cách chúng tôi sắp giới thiệu sau đây được cho là đơn giản và dễ dàng nhất*. Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách áp dụng quá trình này với sự hỗ trợ của Photoshop Action. Trước tiên, các bạn hãy truy cập vào đây, và download bản Photoshop Action ở phần *Transparent Channels*. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và tích hợp vào Photoshop (tham khảo thê...thêm
__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
 Phục hồi ảnh cũ từ thẻ CMND. Ngồi bàn nước *Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật* *QuanTriMang - Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày 1 số bước cơ bản để tạo ra bức ảnh với bầu trời vũ trụ cùng với các vì sao, bên trong đó là 2 nhân vật chính, có thể là những vũ công hoặc đơn giản hơn, 1 cặp vợ chồng đang khiêu vũ cùng nhau. *Tuy nhiên, những yếu tố trên không phải là bắt buộc, các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Kết quả của chúng ta sau khi kết thúc bài viết này là: Trước tiên, hãy tạo 1 file ảnh mới hoàn toàn với kích thước *8 x 10 inch*, độ phâ... thêm » 
__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 - Phần 8: Menu Filters

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
Phục chế Ông bà ngồi bàn nước Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters Một trong những thành phần ưa thích của người dung trên Photoshop là menu Filters – đây là một thành phần với nhiều hiệu ứng hình ảnh khá thú vị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc cách sử dụng thành phần thú vị này để tạo ra các bức ảnh độc đáo. *Các thành phần hiệu ứng Filter* Đây là cách dễ dàng nhất để tiếp cận các hiệu ứng hình ảnh của Photoshop. Sử dụng các hiệu ứng Filters sẽ khiến các bức ảnh của bạn trông khá lạ nhưng chính vì lẽ đó nên nhìn hình ảnh sẽ không thật và ... thêm »
__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character Panel

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
Phục hồi ảnh cũ Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character Panel Những chương trình như Photoshop cho phép người dùng hiện nay dễ dàng hơn trong việc thiết kế và học thiết kế. Chỉ cần học cách          sử dụng Type Character Panel là đã có thể dễ dàng cá nhân hóa những bức ảnh của bạn. *Panel Fonts và Character* Trong khi các chương trình như Adobe Illustrator là lựa chọn phù hợp để xử lý hình khối trừu tượng của các font chữ, thì Photoshop chỉ đơn giản là sử dụng các thành phần font chữ có sẵn. Tuy nhiên, nó cũng có một vài tùy chọn chỉnh sửa cơ bản đ... thêm »
__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
Phục chế ảnh cũ Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing Brush * Trong bài tiếp theo trong loạt bài viết hướng dẫn về Photoshop, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và sử dụng Healing Brush* – có thể coi đây là một trong những công cụ chỉnh sửa tốt nhất, đặc biệt đối với các đối tượng như làn da, khóe mắt... Chúng ta có thể biến những người 40, 50 hoặc 60 tuổi trở về khoảng thời gian trước đó, lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da. Ảnh mẫu Trước tiên, chúng ta bắt đầu bằng việc thêm 1 lớp mới hoàn toàn ở bên trên Background. Giữ *Alt *(Windows) hoặc *Option *... thêm »
__________________

Học photoshop Bến Tre CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số

Tin học Vi tính Bến Tre 075-2210336 016.460.460.22 dvth.tnx@gmail.com tại Tin học Vi tính Photoshop Bến Tre TNX
* Phục hồi bỏ nón chuyển màu ráp thân bàn nước* *Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số* *Đối với bạn đọc ưa thích nghệ thuật, Photoshop cung cấp khá nhiều tùy chọn cho việc vẽ kỹ thuật số. Cho dù việc vẽ của bạn là "nghề" hay chỉ đơn giản là muốn vẽ cho vui, hoặc để học tập thì công cụ vẽ của Photoshop cũng rất bổ ích*. Nếu bạn luôn muốn trở thành dân vẽ ảnh nghệ thuật số nhưng chưa bao giờ dành nhiều thời gian để tìm hiểu Photoshop thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. *Bắt đầu với công cụ Brush* Brush (phím tắt l... thêm »
Coi thêm   1   2   3   4  5

Không có nhận xét nào:

Mời coi thêm